Ouderraad de Linde en de Borgloschool

De ouderraad (or) bestaat uit een aantal enthousiaste en betrokken ouders. Zij organiseren activiteiten, zoals het sinterklaasfeest en de kerst- en paasmaaltijden. De ouderraad komt gemiddeld één keer in de zes weken bijeen. Bij deze vergaderingen is altijd een vertegenwoordiger van het team aanwezig. Ouders kunnen zich kandidaat stellen voor de ouderraad. Als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aangeven.

Wilt u meer weten over de OR? Of zou u misschien zelf iets willen doen? Neem dan contact op met een van de OR-leden of mail naar de OR van de Borgloschool: ouderraad@borgloschool.nl of naar de OR van de Linde: or@linde-deventer.nl.

Oudercommissie Partou

Alle vestigingen van Partou hebben een oudercommissie. De oudercommissie van Partou Deventer behartigt de belangen van de kinderen en de ouders. Daarnaast bevordert ze de communicatie tussen de ouders en de medewerkers van het kinderverblijf en geeft ze advies over allerlei zaken. Wilt u een bijdrage leveren aan de oudercommissie? Dan kunt u dat aangeven bij de vestigingsmanager. Voor meer info verwijzen wij naar de website van Partou.

Medezeggenschapsraad de Borgloschool en De Linde

Iedere school maakt keuzes. Beslissingen die invloed hebben op het onderwijs van de school of op zaken die de leerlingen raken. Wij vinden het, net als de overheid, belangrijk dat ouders kunnen meepraten. Het gaat immers over de toekomst van hun kinderen. Daarom heeft iedere school een medezeggenschapsraad.

De MR is een gesprekspartner van de directie. Bovendien worden voorgenomen besluiten van de directie en het schoolbestuur voorgelegd aan de MR. In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers uit het personeel van de betreffende school en de ouders van de leerlingen.

Iedere ouder kan meepraten met de MR. Als u het ergens niet mee eens bent, of een onderwerp aan wilt kaarten, kunt u in gesprek gaan met de MR. De MR gaat vervolgens in gesprek met de directie om voorstellen te doen of zijn mening te geven.

Wilt u meer weten over de MR van de Borgloschool? Kijk dan op de site of mail naar mr@borgloschool.nl. Voor de MR van de Linde kunt u kijken op de website of mailen naar: mrso@linde-deventer.nl.

Cliëntenraad ODC ‘t Lantaarntje

De Cliëntenraad is een groep cliënten aangevuld met familieleden. Zij komen op voor de belangen van alle cliënten van de Parabool. De Parabool heeft vier lokale cliëntenraden voor al haar cliënten. Voor Orthopedagogisch dagcentrum het Lantaarntje is de contactpersoon Marian Damgrave.

De cliëntenraad praat mee over het beleid en de gang van zaken binnen de Parabool. Dat kan gaan over de gedragsregels op de verschillende locaties, maar bijvoorbeeld ook over de gevolgen van de overgang van de WMO naar de gemeenten.

Alles wat van invloed kan zijn op de cliënten van de Parabool kan ter sprake komen. De cliëntenraad praat niet over individuele zaken. Als een cliënt er niet uitkomt met een medewerker kan Marijke Ulrich te hulp schieten. Zij is de vertrouwenspersoon. Ze is te bereiken op telefoonnummer 06 15569537 en op het mailadres: m.ulrich@hetlsr.nl.

Wilt u ontdekken wat KindCentrum Borgele biedt?