Managementteam

We hanteren dezelfde waarden bij de aansturing van het primair proces als die genoemd zijn voor het gehele centrum: respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid. “Wie het weet mag het zeggen”.

Op basis van historisch aanstelling, maar ook steeds meer van kwaliteiten van mensen is een afgestemde taakverdeling gemaakt. Het managementteam staat in dienst van het primair proces, en probeert dit zoveel mogelijk te ondersteunen. We werken collegiaal met elkaar samen en zijn ook samen aanspreekbaar op het geheel. Kwaliteiten van managers worden partner overstijgend ingezet wanneer dat toegevoegde waarde oplevert. We vervangen elkaar bij afwezigheid.

Hieronder is zichtbaar wie waarop primair aanspreekbaar is.

KindCentrum Borgele

Huub de Haan

Algemeen Directeur

KindCentrum Borgele

Groenewold 186
7414 CK Deventer
Nederland
0570-627973
info@kcborgele.nl
www.kcborgele.nl

 

Huub de Haan is de algemeen directeur van het centrum en verantwoordelijk voor een optimale samenwerking tussen alle partners in het KindCentrum. Daarnaast zorgt hij voor de verbinding met de wijk en de exploitatie van het gebouw. Huub bewaakt de samenwerking en zorgt ervoor dat dit unieke concept zich blijft verbeteren.

Aandachtsgebieden; samenwerking tussen partners, (door)ontwikkeling pedagogische visie, profilering en PR, externe contacten, exploitatie gebouw, ouderparticipatie, samenwerken in de buurt, IKC netwerken, financiering en wetgeving.

KindCentrum Borgele

Linda Haasjes

Teamleider

Orthopedagogisch dagcentrum 't Lantaarntje

Groenewold 184
7414 CK Deventer
Nederland
0570-627973
info@deparabool.nl
www.deparabool.nl
KindCentrum Borgele

Laura Auping

Manager

Partou kinderopvang

Groenewold 186
7414 CK Deventer
Nederland
088 235 75 50
groenewold@partou.nl
www.partou.nl

Ellen Reterink

Teamleider

De Linde, school voor speciaal onderwijs

Groenewold 188
7414 CK Deventer
Nederland
0570 - 62 47 00
info@linde-deventer.nl
www.linde-deventer.nl
KindCentrum Borgele

Ingrid Snoeijer

Directeur

Borgloschool

Groenewold 182
7414 CK Deventer
Nederland
0570 670 335
info@borgloschool.nl
www.borgloschool.nl

Wilt u ontdekken wat KindCentrum Borgele biedt?