Onze clusters

Gedeelde waarden

Gelijkwaardigheid, respect voor elkaar, en vertrouwen zijn onze,  door alle medewerkers onderschreven waarden.  Dat maakt het logisch om elkaar elke dag weer naar de bedoeling van ons centrum  te vragen:  ‘Waarom doen we dit, en is het goed voor de kinderen’?

Gedeelde visie

Vanuit een vaste basis, hun stamgroep, kijken we binnen de clusters, op basis van individuele vragen van kinderen, wat er nodig is om ze optimaal te laten ontwikkelen. Als cluster nemen we de verantwoordelijkheid om dit voor elk kind te faciliteren. Hiervoor staan alle beschikbare middelen, mensen en ruimten van alle partners ter beschikking.

Wilt u ontdekken wat KindCentrum Borgele biedt?