Samenwerking

Op het KindCentrum doet iedereen mee en leren we van en met elkaar. Leerlingen maar ook medewerkers wisselen kennis uit en blijven zich ontwikkelen. Juist door onze vier verschillende expertises te bundelen, ontstaat maatwerk voor ieder kind. Dat maakt deze unieke combinatie zo ijzersterk.

Doel en rol van ’t Lantaarntje

Orthopedagogisch Dagcentrum (ODC) ’t Lantaarntje biedt opvang en begeleiding aan kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. De ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd door de inzet van logopedie, fysiotherapie, muziek en ergotherapie. Bij ieder kind kijken we naar een passend traject, het welzijn van het kind staat hierbij voorop. Door de combinatie van spelactiviteiten, onderwijs en het contact met andere kinderen doet het kind nieuwe ervaringen op. Met deze ervaringen wordt de wereld groter en beheersbaarder. Natuurlijk is de omgeving helemaal afgestemd op deze doelgroep. Aan alles is gedacht.

de Parabool

ODC ’t Lantaarntje
www.deparabool.nl

Doel en rol van de Borgloschool

De Borgloschool is een buurtschool. Middenin een wijk waar kinderen wonen, spelen en samen naar school gaan. Gemotiveerde juffen en meesters zorgen voor een prettige en veilige sfeer. De kinderen kunnen zichzelf zijn en ouders voelen zich betrokken en gewaardeerd.

Borgloschool

Borgloschool
www.borgloschool.nl

Wilt u ontdekken wat KindCentrum Borgele biedt?