Aanmeldprocedure

Aanmelden moet snel gaan. De procedure moet overzichtelijk en duidelijk zijn. Op deze pagina leest u alles over de aanmeldprocedure van de verschillende partners. Kort en duidelijk omschrijven wij welk traject u doorloopt. Voor de voorwaarden van plaatsing en de mogelijkheden verwijzen wij u naar de pagina: plaatsing en wennen.

De Linde

Onze aanmelding vindt voornamelijk mondeling plaats. Iedere situatie is namelijk anders. Voor info over de aanmeldprocedure kunt u mailen naar info@linde-deventer.nl of bellen op: 0570-624 700.

Wat we in ieder geval nodig hebben is het dossier van uw kind samen met een toelaatbaarheidsverklaring van Sine Limite of een ander samenwerkingsverband. Voor het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring verwijzen wij u naar www.sinelimite.nl .

(ODC) ’t Lantaarntje

In ’t Lantaarntje begeleiden we kinderen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. In het ODC hebben we een behandelingsgroep en een begeleidingsgroep. Daarnaast beschikken we over zaterdagopvang en verlengde dagopvang. Alle kinderen op ons ODC hebben een beschikking vanuit de Jeugdwet of een ZZP indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg, eventueel aangevuld met een Persoons Gebonden Budget (PGB).

U bent via uw huisarts of een kinderarts bij ons terecht gekomen. Of misschien komt u bij ons via Integrale Vroeghulp (IVH) of een gezinscoach. Hoe dan ook, wij leren u graag kennen. We starten met een kennismakingsgesprek met u met uw kind. In sommige gevallen schuift de gezinscoach aan. Samen met onze orthopedagoog brengen we uw vragen in kaart en leiden we u rond in ons gebouw. Als er al bekend is in welke groep uw kind is geplaatst, maken we kennis met de groep en de leiding.

Het kan zijn dat uw kind niet direct (volledig) kan instromen. Wij houden u dan op de hoogte en bespreken de mogelijkheden ter overbrugging van de wachttijd.

Meer informatie over ODC ’t Lantaarntje vindt u op www.deparabool.nl

U kunt ons ook bellen op: 0570-64 33 55.

Wilt u ontdekken wat KindCentrum Borgele biedt?