Klankbordgroep

Wij zoeken de verbinding. Verbinding met de omgeving, de wijk, de partners onderling en natuurlijk met de ouders van de kinderen op ons KindCentrum. Ouders die betrokken zijn bij hun kind en vaak precies weten waar extra behoefte aan is. Wij vinden de participatie van de ouders zo belangrijk dat we een klankbordgroep hebben opgericht.

Wilt u ontdekken wat KindCentrum Borgele biedt?