Passend onderwijs & privacy

Op de pagina digitale privacy vind je meer informatie over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy.

Cookies

Wij streven ernaar je open en zo volledig mogelijk te informeren over cookies die worden gebruikt op www.kcborgele.nl. Wij gebruiken cookies om jouw gebruiksgemak op onze website te verbeteren, dus hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik

Hier vind je een uitleg over cookies en vergelijkbare technieken, en waarvoor ze gebruikt worden.  Indien je dat wenst, kunt je jezelf afmelden voor cookies. Via deze webpagina houden wij je ook op de hoogte over de ontwikkelingen rondom cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst. Cookies stellen ons in staat om anoniem informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. In de cookie staan geen persoonsgegevens. Cookies worden lokaal opgeslagen op de computer of telefoon. De cookies die KindCentrum Borgele gebruikt zijn te verdelen in functionele en analytische cookies.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website, zoals een automatische log-in of het automatisch invullen van je gegevens. Daarnaast wordt uw cookie voorkeur opgeslagen.

Analytische cookies

Met deze cookies kunnen wij het surfgedrag van bezoekers op onze website meten zodat we het gebruikers gemak kunnen verbeteren.
  • Google Analytics: Een tracking service die ons inzicht geeft in het gedrag van de bezoekers, met als doel de gebruikerservaring te verbeteren. Tevens wordt inzicht verkregen in de resultaten van advertenties op websites van derden.

Cookies blokkeren

Als je cookies blokkeert op www.kindcentrumborgele via bijv cookieblocker software, kun je deze website nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat je dan niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je ook de instellingen van jouw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd:


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kcborgele.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KindCentrum Borgele bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KindCentrum Borgele en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kcborgele.nl.

KindCentrum Borgele wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KindCentrum Borgele neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kcborgele.nl.