De Linde weer LIST gecertificeerd!

Zoals u weet werken wij met het leesonderwijs op De Linde al jaren volgens de LIST principes: Lezen IS Top! Uitgangspunt hierbij is dat leesplezier bij kinderen ervoor zorgt dat kinderen graag lezen, en als kinderen graag lezen, gaan ze ook in leesniveau vooruit. Wij weten intussen dat dit ook echt zo is. Afgezien van het feit dat dit wetenschappelijk bewezen is, zien wij de resultaten dagelijks in onze school terug.

Om als LIST-school te blijven bestaan, is het nodig dat de certificering hiervoor elke drie jaar wordt verlengd. Afgelopen september was de externe deskundige namens het LIST-team bij ons op school in het KindCentrum. Zij heeft lesbezoeken afgelegd en gesprekken gevoerd met de intern begeleider en remedial teacher. Na afloop van het bezoek was zij vol lof over de manier waarop het leesonderwijs volgens het LIST-principe gestalte krijgt.

“Opvallend tijdens het bezoek was de rust die er heerste in de school en in de groepen tijdens de leeslessen. Er was sprake van een hele prettige sfeer, waarin de leerlingen zich op hun gemak voelen. De begeleiding toonde veel geduld en gaf voortdurend positieve feedback aan de leerlingen..” aldus de deskundige.

Dat betekent dat wij voor 3 jaar weer een LIST-school zijn. En daar zijn we trots op!

Wilt u ontdekken wat KindCentrum Borgele biedt?