3 kinderen van de Borgloschool gaan op maandag naar de verrijkingsgroep. Ze hebben een nominatie gewonnen met een prachtig idee tegen eenzaamheid bij ouderen en leegstand bij gebouwen! De leerlingen hebben bedacht leegstaande bedrijfspanden om te bouwen tot een activiteitencentrum voor ouderen. Bijvoorbeeld een bioscoop met extra plaspauzes, een zwembad met warmer water, beweegfacitiliteiten enz.

14 maart is de volgende ronde in Eindhoven!

We wensen de leerlingen heel veel succes!

Wilt u ontdekken wat KindCentrum Borgele biedt?